Rodna ravnopravnost

Zaštita i unaprijeđenje ostvarivanja politika jednakih mogućnosti, priprema predloga i koordinisanje praćenjem primjene Zakona o rodnoj ravnopravnosti, nacionalne strategije rodne ravnopravnosti, koordiniranje aktivnostima koje imaju za cilj uspostavljanje rodne ravnopravnosti, stručnu podršku pripremi lokalnih akcionih planova za uspostavljanje rodne ravnopravnosti, praćenje primjene međunarodnih dokumenata i konvencija, usvojenih međunarodnih standarda iz oblasti rodne ravnopravnosti, podsticanje aktivnosti na edukaciji o rodnoj ravnopravnosti.

Vijesti