Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Šta radi Ministarstvo?

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava bavi se zaštitom i unapređenjem ljudskih prava i sloboda, ostvarivanjem prava manjinskih naroda drugih manjinskih nacionalnih zajednica, zaštitom od diskriminacije, rodnom ravnopravnošću, unapređenjem međuetničke tolerancije u Crnoj Gori, interkulturalnim dijalogom i jačanjem suživota.

Fatmir Đeka

Fatmir Gjeka

Fatmir Gjeka rođen je 17. april 1975. godine u Baru. Završio je Ekonomski fakultet Univerziteta “Luigj Gurakuqi”u Skadru, 1997. godine.
Detaljnije

Kontakti

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Kabinet ministra

Kabinet ministra ljudskih i manjinskih prava

Telefon:+382 020 234 197+382 020 244 145