Ljudska prava

Zaštita ljudskih prava i sloboda, borba protiv diskriminacije i promovisanje važnosti poštovanja ljudskih prava i sloboda

Manjinska prava

Zaštita i unaprijeđenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Interkulturalizam

Unaprijeđenje, razvoj i promocija interkulturalnosti, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja

LGBTI

Izrada i praćenje implementacije zakonskih propisa zaštite prava i sloboda LGBTI osoba
Gjeka-Popa

Gjeka-Popa: Ubrzati realizaciju aktivnosti za zatvaranje završnih mjerila

Maksimalnom angažovanošću svih kapaciteta ove Vlade ubrzaće se evropska agenda Crne Gore, rekao je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka
Detaljnije

Vijesti

RSS

Javni pozivi i rasprave

04.07.2022.
Za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti prava manjinskih naroda i zajednica
04.07.2022.
Za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata – zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki
04.07.2022.
Za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti rodne ravnopravnosti
04.07.2022.
Za predlaganje predstavnika/ce NVO za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom
04.07.2022.
Za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata - oblast zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI

Šta radi Ministarstvo?

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava bavi se zaštitom i unapređenjem ljudskih prava i sloboda, ostvarivanjem prava manjinskih naroda drugih manjinskih nacionalnih zajednica, zaštitom od diskriminacije, rodnom ravnopravnošću, unapređenjem međuetničke tolerancije u Crnoj Gori, interkulturalnim dijalogom i jačanjem suživota.

Fatmir Đeka

Fatmir Gjeka

Fatmir Gjeka rođen je 17. april 1975. godine u Baru. Završio je Ekonomski fakultet Univerziteta “Luigj Gurakuqi”u Skadru, 1997. godine.
Detaljnije

Kontakti

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Fatmir Gjeka

Ministar ljudskih i manjinskih prava