Ljudska prava

Zaštita ljudskih prava i sloboda, borba protiv diskriminacije i promovisanje važnosti poštovanja ljudskih prava i sloboda

Manjinska prava

Zaštita i unaprijeđenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Interkulturalizam

Unaprijeđenje, razvoj i promocija interkulturalnosti, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja

LGBTI

Izrada i praćenje implementacije zakonskih propisa zaštite prava i sloboda LGBTI osoba

Zaštita i jednakost lica sa invaliditetom

Izrada i praćenje propisa iz oblasti zaštite ljudskih prava lica sa invaliditetom, zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom, promovisanje jednakosti lica sa invaliditetom.
Gjeka UN NY

Rodno odgovorno budžetiranje prepoznajemo kao jedan od ključnih instrumenata

Stvaramo prostor za inkluzivne politike i programe, poručio je ministar Fatmir Gjeka na uvodnoj sesiji 68. zasijedanja Komisije za status žena.
Detaljnije

Vijesti

RSS
IDAHOT
17.05.2024.

Javni pozivi i rasprave

Šta radi Ministarstvo?

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava bavi se zaštitom i unapređenjem ljudskih prava i sloboda, ostvarivanjem prava manjinskih naroda drugih manjinskih nacionalnih zajednica, zaštitom od diskriminacije, rodnom ravnopravnošću, unapređenjem međuetničke tolerancije u Crnoj Gori, interkulturalnim dijalogom i jačanjem suživota.

Fatmir Đeka

Fatmir Gjeka

Fatmir Gjeka rođen je 17. april 1975. godine u Baru. Završio je Ekonomski fakultet Univerziteta “Luigj Gurakuqi”u Skadru, 1997. godine.
Detaljnije

Kontakti

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.130, 81000 Podgorica

Astrit Hoxha

Državni sekretar

Telefon:+382 020 234 197

Rukovodeći tim

Astrit Hoxha

Astrit Hoxha

Državni sekretar

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava