Socijalna inkluzija Roma i Egipćana

Unaprijeđenje i zaštita prava romske i egipćanske populacije, praćenje i ostvarivanje kulturnih, obrazovnih, jezičkih, vjerskih i drugih prava koja se odnose na unapređenje njihovog položaja i poboljšanje kvaliteta života u cilju pune socijalne inkluzije, koordinisanje procesom izrade nacionalne Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana.

Vijesti