Interkulturalizam

U cilju osnaživanja integracionih procesa društva i iskorjenjivanja svih oblika diskriminacije, Direktorat za interkulturalizam razvija kulturnu dimenziju temeljnih prava u nadležnosti Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Direktorat progresivno unapređujemo bazične principe multikulturalne tolerancije i dijaloga ka širem spektru inkluzivnosti i integracije u modele interkulturalnog suživota, solidarnosti i su-odgovornosti za zajedničku budućnost. Direktorat je posvećen unapredjenju univerzalnih ljudskih prava i vrijednosti na kojima se zasniva interkulturalizam.  Direktorat unapredjuje i ubrzava procese unutarnje, regionalne i evropske integracije crnogorskog društva, kao i opšte internacionalizacije Crne Gore. Time doprinosi osnaživanju bezbjednosti, kooperacije i društvene kohezije za mirnije, stabilnije i održivo crnogorsko društvo i region. Kultivisanjem i promovisanjem kulturnog diverziteta i interkulturalnosti kao društvenog kapitala i javne politike, Direktorat za interkulturalizam razvija progresivnu paradigmu društvenog razvoja i posvećenost budućnosti ljudskih prava kao i pravo na budućnost.

Vijesti