COST program

COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji) je EU program finansiranja istraživačkih i inovacionih mreža. U domenu umrežavanja istraživackih timova u srodnim oblastima istraživanja, putem COST programa se ostvaruje snažna interakcija i saradnja koja vodi uspostavljanju partnerstava, zajedničkih projekata i objavljivanja naučnih radova.


COST asocijacija se sastoji od 40 zemalja članica, jedne partnerske i jedne države saradnice. Crna Gora je punopravna članica COST asocijacije od maja 2015. godine.


COST podržava umrežavanje istraživača kroz naučne i tehnološke mreže (akcije), koje su otvorene: za sve oblasti nauka (uključujuci interdisciplinarne), za nove i originalne ideje (inovativne), partnere (javne i private univerzitete i istraživacke institucije, međunarodne organizacije, NVO, preduzeća), istraživace u svim fazama karijere (mlade i starije istraživače).


Dužina trajanja akcije je četiri godine, u čijoj realizaciji učestvuje najmanje sedam institucija iz zemalja članica COST-a.


Pospješujuci mobilnost istraživača širom Evrope, COST akcije su odlična šansa za razmjenu iskustava sa naučnicima širom svijeta i idealno mjesto za ulazak mladih istraživača u svijet nauke.

COST