Aktuelnosti

Biljana Šćepanović

Biljana Šćepanović rođena je 1973. godine u Titogradu. Vanredni je profesor Univerziteta Crne Gore na Građevinskom fakultetu
Detaljnije

Rukovodeći tim

Milena Milonjić

v.d. generalne direktorice za naučnoistraživačku djelatnost

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Šta radi Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja?

Stvara okruženje pogodno za razvoj i podizanje kvaliteta naučnoistraživačke zajednice u svim domenima i naučnim oblastima, jača profesiju istraživača. Ulaže u istraživanje i inovacije sprovođenjem politike inovacione djelatnosti, podstiče razvoj proizvoda i usluga u IT djelatnostima, razvija inovacionu infrastrukturu.

Kontakt

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

dr Biljana Šćepanović

ministarka nauke i tehnološkog razvoja