Javni poziv za NVO za izradu predloga Zakona o NID

Objavljeno: 10.04.2023. 12:50 Autor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018) Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI

Za člana Radne grupe jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i portalu e-uprave.

U prilogu se nalazi tekst Javnog poziva, kao i neophodna dokumentacija.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Objavljen: 10.04.2023.
Rok za prijavu: 24.04.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?