Učešće predstavnika NVO u Radnom tijelu( Zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama)

Objavljeno: 07.03.2022. 09:28 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( "Službeni list CG"041/18), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

 za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama

Javni poziv sa detaljnim informacijama možete preuzeti u nastavku. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?