Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
MPNKS
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Javni poziv za NVO - Utvrđivanje prijedloga sektorske analize za oblast promocije nauke i istraživanja

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U MEĐURESORSKOJ RADNOJ GRUPI ZA PROGRAMIRANJE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE PODRŠKE EU ZA PERIOD 2021-2027 (IPA III)

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strat

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
MPNKS 1
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV-predlaganje tri predstavnika/predstavnica NVO za člana Komisije

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tjela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU PRIPREME NACRTA ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava OBAVJEŠTENJE U VEZI SA JAVNIM POZIVOM ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Vijesti/Najave
Zajedničkom saradnjom do unapređenje prava lica sa invaliditetom
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zajedničkom saradnjom do unapređenja prava lica sa invaliditetom

Predstavnici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava održali su prvi u nizu sastanaka sa predstavnicima NVO organizacija za zaštitu lica sa invalidit

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnim tijelima za izradu propisa iz oblasti hidrometeorologije

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO

Javni poziv
MPNKS
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Nije bilo dostavljenih prijedloga NVO za predstvanike u Radnom tijelu za izradu Strategije razvoja visokog obrazovanja

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta obavještava da na Javni poziv za predlaganje predstavnika/predstavnice nevladine organizacije u Radnom tijelu

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7