Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javni poziv za predlaganje pet predstavnika/ca nevladinih organizacija lica sa invaliditetom za članove/ice Savjeta za prava lica sa invaliditetom

Broj: 01-056/22-370Podgorica, 18.01.2021. godineShodno članu 3 Odluke o obrazovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom i člana 3 Uredbe o izboru predstav

Javni poziv
obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za novembar i decembar školske 2021/2022. godine
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata(društvena briga o djeci i mladima)

Komisija MPNKS donosi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2021. godini.

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika NVO-a u radnu grupu za pripremu Dobrovoljnog nacionalnog doprinosa za dostizanje ciljeva održivog razvoja

Ponovljeni Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO-a u radnu grupu za pripremu Dobrovoljnog nacionalnog doprinosa za dostizanje ciljeva održivog razvoja

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Lista predstavnika NVO-a predloženih shodno Javnom pozivu NVO-ima za predlaganje člana/ice za Radnu grupu za pripremu Dobrovoljnog nacionalnog doprinosa za dostizanje ciljeva održivog razvoja

Lista predstavnika NVO-a predloženih shodno Javnom pozivu NVO-ima za predlaganje člana/ice za Radnu grupu za pripremu Dobrovoljnog nacionalnog doprinosa...

Vijesti/Najave
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG” br. 39/11 i 37/17) a u vezi sa Javnim konkursom broj: 06-011/21-10502/1 od 5. novembra...

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Odluka o dodjeljivanju sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti društvena briga o djeci i mladima

Odluka o dodjeljivanju sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti društvena briga o djeci i mladima

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA-ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACUA U OBLASTI ZASTITE LICA SA INVALIDITETOM ODISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JE

Vijesti/Najave
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 32ž stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Darovit/a sam-podrżite me“

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti pomoć starijim licima

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti pomoć starijim licima

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7