Javni poziv za NVO - priprema sektorske analize za oblast nauke

Objavljeno: 18.04.2024. 11:21 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („SI. list CG”, br. 41/18), a u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG”, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavljuje JAVNI POZIV zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2025. godinu u oblasti nauke.

Pozivaju se nevladine organizacije i zainteresovana javnost da komentare, inicijative i predloge za unapređenje Sektorske analize pošalju elektronski na mejl: zorana.lakicevic@mpni.gov.me i jelena.saranovic@mpni.gov.me  

Konsultacije će trajati 15 dana, od datuma objave ovog Javnog poziva.

Tekst nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2025. godini, nalazi se u nastavku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija
Objavljen: 18.04.2024.
Rok za prijavu: 03.05.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?