Biljana Šćepanović

ministarka nauke i tehnološkog razvoja

Biljana Šćepanović rođena je 1973. godine u Titogradu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao đak generacije. Uz diplomu "Luča I", dobitnik je brojnih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima iz oblasti arhitekture i građevinarstva, fizike i matematike. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, sa prosječnom ocjenom 9.79 što je bio i najveći ostvareni prosjek od osnivanja Građevinskog fakulteta.

Poslediplomske studije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Odsjek za konstrukcije, Smjer - tehnička mehanika i teorija konstrukcija završila je sa prosječnom ocjenom 10. Zvanje magistra tehničkih nauka stekla je 2003. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza ekscentrično lokalno opterećenih čeličnih I-nosača" / "Estudio de vigas metálicas en I sometidas a cargas transversales excéntricas respecto del plano del alma" radila je paralelno na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG) i na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Granadi (UGR), te 2010. godine stekla zvanje doktora tehničkih nauka Univerziteta Crne Gore, kao i zvanje doktora nauka Univerziteta u Granadi.

Kao stipendista Ministarstva nauke Crne Gore (INVO/HERIC projekat – nacionalna stipendija za izvrsnost), tokom 2016/17. godine je završila postdoktorske studije iz oblasti čeličnih, aluminijumskih i drvenih konstrukcija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Granadi.

Vanredni je profesor Univerziteta Crne Gore za oblast Čelične, spregnute i drvene konstrukcije na Građevinskom fakultetu i na na Arhitektonskom fakultetu. Bila je prodekan na Građevinskom fakultetu i predsjednik Odbora za doktorske studije Univerziteta Crne Gore.

Imenovana je za ministarku nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore 28. aprila 2022. godine.

Govori engleski jezik, služi se španskim i njemačkim. Svira harmoniku.