Žene u sistemu odbrane

UNDP SEESAC nastavlja sa sprovođenjem programa Mentorstva za rodnu ravnopravnost

UNDP SEESAC nastavlja sa podrškom Ministarstvu odbrane sprovođenjem programa Mentorstva za rodnu ravnopravnost.
Detaljnije

Dokumenta