Međunarodna saradnja-bilaterala

Međunarodna saradnja

Integraciono opredjeljenje Crne Gore i poštovanje odredbi međunarodnih sporazuma otvorili su mogućnost saradnje sa međunarodnim partnerima na nizu projekata
Međunarodna saradnja-bilaterala

Međunarodna saradnja – bilaterala

Međunarodne aktivnosti Ministarstva ogledaju se u brojnim sastancima međunarodnog karaktera na visokom nivou
Detaljnije

Članstvo Crne Gore u međunarodnim organizacijama