Slobodan pristup informacijama

Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je jedno od osnovnih prava ljudi i odnosi se na pravo da traže informacije koje su značajne za njih lično ili druge