Vazdušni saobraćaj

Direktorat za vazdušni saobraćaj

Vrši poslove koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz oblasti vazdušnog saobraćaja

Vijesti

Kontakt osoba za SPI

Kontakti

Dejan Pižurica - v.d. generani direktor

E-mail: dejan.pizurica@msp.gov.me

Telefon: 020/482-212