SPI

Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja. Ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama imate mogućnost da od javne uprave zahtijevate informacije od javnog značaja.

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta

Kontakt osoba za SPI

Kontakt osoba za slobodan pristup informacijama

Nataša Maraš

E-mail: natasa.maras@mki.gov.me 

Za sva pitanja molimo vas da popunite kontakt formu u nastavku.

Kontaktiraćemo vas u najkraćem mogućem roku.