Uze li novu ličnu?

Elektronska lična karta

Svaka eLK sadrži lične identifikacione podatke koje su utisnuti na površini kartice i koji su u elektronskoj formi popunjeni u čipu kartice.
Više

Često postavljana pitanja

Koje elektronske usluge su dostupne? Šta je lična karta i ko je obavezan da je posjeduje? Koja je razlika između lične karte i elektronske lične karte?

Pravni okvir za eLK

Zakonski i podzakonski akti koji regulišu područje eLK, Vrste i rokovi važenja eLK, Izgubljena ili ukradena eLK

Certifikati

Suspenzija certifikata, Opoziv Certifikata, Upotreba certifikata, Certifikat za elektronsku identifikaciju, MUP PKI

Komentari na korišćenje elektronske lične karte

U cilju unapređenja korisničkog iskustva i jednostavnije upotrebe elektronske lične karte imate mogućnost da dostavite svoje lično iskustvo na sljedećem linku:

Elektronske usluge dostupne na portalu eServis

Prije nego pođete na opciju Detaljnije, zamolili bi Vas da stavite svoju aktiviranu elektronsku ličnu kartu u čitač pametnih kartica.
Detaljnije
Link na portal eUprava

Elektronske usluge dostupne na portalu eUprave

Usluge koje možete koristiti na portalu eUprave pomoću elektronske lične karte otvaraju se na Detaljnije
Detaljnije
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

TrustME CA: Služba za informacione komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Adresa: Podgorica, bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22, Crna Gora


Radno vrijeme centra za podršku (MUP): Ponedeljak – Petak: od 8h do 15h

Call centar Ministarstva unutrašnjih poslova : 067 286 750


e-Mail: sit@mup.gov.me
Portal: https://ca.elk.gov.me