Prava pacijenata

Prava pacijenata

PRAVA PACIJENATA Informisan korisnik i davaoc zdravstvenih usluga garantuju partnerski odnos pacijenta i zdravstvenog radnika, jačanje samopoštovanja pacijen

Zakon o pravima pacijenata

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATAObjavljen u (“Službenom listu CG”, br. 40/2010)Svako lice, bolesno ili zdravo, koje u zdravstvenoj ustanovi zatraži ili kome se pruž