Zdravstvene ustanove

Javne zdravstvene ustanove

Kontakt podaci javnih zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, opšte i specijalne bolnice, Klinički centar CG, hitna pomoć, apoteke Montefarm...)

Stomatološke ordinacije

Kontakt podaci za stomatološke ordinacije koje imaju potpisan ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje CG