Vijesti

Podrška 44. Vlade za 44 sportska saveza
02.02.2024.

Rukovodeći tim

Sanja Jokić

savjetnica potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade

Potpredsjednici Vlade Crne Gore

Dragan Vukić

savjetnik za kapitalne projekte i investicije potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade

Potpredsjednici Vlade Crne Gore

Milan Jančić

savjetnik potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade

Potpredsjednici Vlade Crne Gore

Maša Stevović

savjetnica za međunarodne odnose potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade

Potpredsjednici Vlade Crne Gore