Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Sjutra počinje isplata materijalnih davanja

Sjutra počinje isplata materijalnih davanja Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja i usluga iz

Vijesti/Najave
socijalni bon
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv za obezbjeđivanje vaučera za kupovinu prehrambenih proizvoda (soc. bonova)

Na osnovu člana 44a Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite („Službeni list CG“ br. 43/20, 40

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Penzijsko i invalidsko osiguranje

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su lična prava i ne mogu se prenositi na druga lica.Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne mogu zastarje

Generički članak
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Briga o OSI

Od ukupnog broja stanovnika, 11% (68.064) osoba ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti

Generički članak
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Briga o djeci

Crna Gora nema jedinstveni zakonski akt kojim bi bila obuhvaćena sva problematika specifičnih prava djeteta i statusa tih prava u unutrašnjem pravnom poretku

Generički članak
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Briga o starima

U okviru sveobuhvatne brige o građanima Crna Gora, kao članica Ujedinjenih Nacija i Savjeta Evrope, ima obavezu da sprovodi i u praksi implementira normative

Generički članak
Dom starih "Pljevlja" proslavlja treću godišnjicu od osnivanja
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Dom starih "Pljevlja" proslavlja treću godišnjicu od osnivanja
Vijesti/Najave
1