Sjutra počinje isplata materijalnih davanja

Objavljeno: 16.07.2021. 12:55 Autor: MFSS

Sjutra počinje isplata materijalnih davanja

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja i usluga iz socijalne, dječje i boračke i invalidske zaštite za jun 2021. godine u ukupnom iznosu od: 6.909.257,65€. 

Isplata materijalnih davanja počeće sjutra 17. jula 2021. godine.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je 801.050,54 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 363.727,20 eura.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.454.591,36 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 557.098,67 eura.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 511.392,30 eura.

Za smještaj štićenika u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 145.039,20 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 15.003,75 eura, za korisnike porodičnog smještaja, porodičnog smještaja -hraniteljstva 120.884,10 eura.

Za korisnike refundacije naknade za porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo izdvojeno je 1.551.521,48 eura.

Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom i troškove prevoza djece i mladih sa POP, izdvojeno je 298.051,82 eura.

Za troškove sahrane korisnicima materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je 18.495,12 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je  403.175,62 eura.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?