Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Završen Javni poziv za markete povodom socijalnih bonova

ZAVRŠEN JAVNI POZIV ZA MARKETE POVODOM SOCIJALNIH BONOVAMinistarstvo finansija i socijalnog staranja objavilo je listu deset privrednih društava

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja ZAPISNIK O OTVARANJU I VRJEDNOVANJU PRIJAVA podnešenih po Javnom pozivu br. 9682/1 od 09. 07. 2021. godine

Broj: 16-109-128/21-2621/13Podgorica, 28. 07. 2021.ZAPISNIK O OTVARANJU I VRJEDNOVANJU PRIJAVApodnešenih po Javnom pozivu br. 9682/1 od 09. 07. 2021. godine

Vijesti/Najave
socijalni bon
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv za obezbjeđivanje vaučera za kupovinu prehrambenih proizvoda (soc. bonova)

Na osnovu člana 44a Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite („Službeni list CG“ br. 43/20, 40

Vijesti/Najave
1