ZAPISNIK O OTVARANJU I VRJEDNOVANJU PRIJAVA podnešenih po Javnom pozivu br. 9682/1 od 09. 07. 2021. godine

Objavljeno: 29.07.2021. 08:12 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Broj: 16-109-128/21-2621/13

Podgorica, 28. 07. 2021.


ZAPISNIK O OTVARANJU I VRJEDNOVANJU PRIJAVA

podnešenih po Javnom pozivu br. 9682/1 od 09. 07. 2021. godine

  

Komisija za provjeru ispravnosti pristiglih ponuda, po Javnom pozivu br. 9682/1 od 09.07.2021. godine, obrazovana je Rješenjem Ministarstva finansija i socijalnog staranja br. 16-109-128/21-2621/12 od 28. 07. 2021. godine u sastavu:

 • Marija Stajović – predsjednica
 • Nina Delević – član
 • Lela Milošević – član

Pristupila je pregledu i ocjeni prijava, 28. 07. 2021. godine, u 9:00h.

Uslovi i dokaži predviđeni Javnim pozivom su:

Naručilac je Javnim pozivom predvidio da prilikom prijave na javni poziv, privredno društvo, odnosno preduzetnik trebaju dostaviti:

 • potvrdu da su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti trgovine prehrambenim proizvodima;
 • dokaz o uredno izmirenim obavezama u pogledu poreza i doprinosa;
 • Izjavu u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera.

Podaci o dostavljenim ponudama:

 

 • VOLI TRADE doo 
 •  
 • Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u Javnom pozivu:
 • Prijava na Javni poziv br. 496/21 od 23.07. 2021. godine
 • Izjava u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera broj 495/21 od 23. 07. 2021. godine
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik doo “Voli trade“ uredno izmirio obaveze na ime poreza i doprinosa na lična primanja; poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost – broj 03/6-6540/2-21 od 22. 07. 2021. godine
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata broj 5-0083264/015
 • Elkos DOO Rožaje
 •  
 • Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u Javnom pozivu:
 • Prijava na Javni poziv br. 136/21 od 23.07. 2021. godine
 • Izjava u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera broj 135/21 od 23. 07. 2021. godine
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik doo “Elkos“ uredno izmirio obaveze na ime poreza i doprinosa na lična primanja; poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost – broj 03/6-6579/2-21 od 23. 07. 2021. godine
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata broj 5-0027190/012 od 23. 07. 2021. godine
 • Domaća trgovina
 •  
 • Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u Javnom pozivu:
 • Prijava na Javni poziv
 • Izjava u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik doo “Domaća trgovina“ uredno izmirio obaveze na ime poreza i doprinosa na lična primanja; poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost – broj 03/6-6511/3-21 od 22. 07. 2021. godine
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata broj 5-026453/045 od 30. 06. 2021. godine
 • Doo Stilšop
 •  
 • Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u Javnom pozivu:
 • Prijava na Javni poziv
 • Izjava u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik doo “Stilšop“ uredno izmirio obaveze na ime poreza i doprinosa na lična primanja; poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost – broj 03-15-1-17 od 20. 07. 2021. godine
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata broj 5-0360721/003 od 22. 07. 2021. godine

 • DOO „Merkator“
 • Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u Javnom pozivu:
 • Prijava na Javni poziv br. 4061 od 21. 07. 2021. godine
 • Izjava u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera, br. 4060 od 21.07. 2021 godine
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik doo “Merkator“ uredno izmirio obaveze na ime poreza i doprinosa na lična primanja; poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost – broj 03/6-6445/2-21 od 20. 07. 2021. godine
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata od 20. 07. 2021. godine
 • Hard discount Laković D.O.O.
 • Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u Javnom pozivu:
 • Prijava na Javni poziv br. 1-4422 od 23. 07. 2021. godine
 • Izjava u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera, br. 1-4423 od 21.07. 2021 godine
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik doo “Hard discount Laković“ uredno izmirio obaveze na ime poreza i doprinosa na lična primanja; poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost – broj 03/6-63 od 20. 07. 2021. godine
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata od 19. 07. 2021. godine 
 • FRANCA MARKETI D.O.O.
 • Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u Javnom pozivu:
 • Prijava na Javni poziv br. 01 – 3587/2021 od 21. 07. 2021. godine
 • Izjava u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera, br. 01-3586/2021 od 21.07. 2021 godine
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik doo “FRANCA MARKETU“ uredno izmirio obaveze na ime poreza i doprinosa na lična primanja; poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost – broj 03/6-6392/2-21 od 20. 07. 2021. godine
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata od 12. 07. 2021. godine
 • DOO Tijanić
 • Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u Javnom pozivu:
 • Prijava na Javni poziv
 • Izjava u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera od 20.07. 2021 godine
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik doo “Tijanić“ uredno izmirio obaveze na ime poreza i doprinosa na lična primanja; poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost – broj 03/15-1-1732 od 20. 07. 2021. godine
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata
 • MESARA BIJELIĆ – INMES-MARK d.o.o.
 • Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u Javnom pozivu:
 • Prijava na Javni poziv br. 152/21 od 21. 07. 2021. godine
 • Izjava u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera, br. 152/21 od 21.07. 2021 godine
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik doo “MESARA BIJELIĆ – INMES-MARK“ uredno izmirio obaveze na ime poreza i doprinosa na lična primanja; poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost – broj 03/9-2-1580/3-21 od 22. 07. 2021. godine
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata
 • Rješenje o registraciji
 • Statut doo “MESARA BIJELIĆ – INMES-MARK“
 • Mesna industrija „Goranović“ d.o.o.
 • Dokazi o ispunjenosti uslova sadržanih u Javnom pozivu:
 • Prijava na Javni poziv br. 1/25656 od 22. 07. 2021. godine
 • Izjava u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera, br. 1/25652 od 22.07. 2021 godine
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina da je poreski obveznik doo Mesna industrija „Goranović“  uredno izmirio obaveze na ime poreza i doprinosa na lična primanja; poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost – broj 03/6-5537/2-21 od 23. 07. 2021. godine
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata
 • Statut doo Mesna industrija „Goranović“

Blagovremene prijave 

Blagovremene su sve pristigle prijave. Nije bilo neblagovremenih prijava.

Ispunjenost uslova

Svi prijavljeni na Javni poziv 9682/1 od 09. 07. 2021. godine ispunjavaju uslove javnog poziva i to:

 • VOLI TRADE doo
 • Elkos DOO Rožaje
 • Domaća trgovina
 • doo Stilšop
 • DOO „Merkator“
 • Hard discount Laković D.O.O.
 • FRANCA MARKETI D.O.O.
 • DOO Tijanić
 • MESARA BIJELIĆ – INMES-MARK d.o.o.
 •  Mesna industrija „Goranović“ d.o.o.

Pa Komisija za provjeru ispravnosti pristiglih ponuda predlaže ovlaščenom licu naručioca da:

 •  zaključi ugovore sa navedenim privrednim društvima, odnosno preduzetnicima.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?