Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Predlog strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026. s Predlogom akcionog plana za period 2022-2023
Vlada Crne Gore Predlog strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026. s Predlogom akcionog plana za period 2022-2023
Paralelno sa digitalnom transformacijom društva, kriza izazvana pandemijom koronavirusa dovela je do porasta sajber napada i njegove proliferacije. Ovo je dodatno potcrtalo važnost adekvatne zaštite kritične infrastrukture i preduzimanja odlučnih koraka na planu sajber bezbjednosti, odnosno snaženja kapaciteta za sajber odbranu i odgovor na sajber kriminal.
Verzija 1.0 Objavljeno: 29.12.2021. 14:25
Preuzmipdf1 MB
Predlog strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2025. godine s Predlogom akcionog plana za 2022-2023. godinu
Vlada Crne Gore Predlog strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2025. godine s Predlogom akcionog plana za 2022-2023. godinu
Pranje novca je proces obrade sredstava stečenih kriminalom kako bi se prikrilo njihovo nezakonito porijeklo. Ovaj proces je od izuzetne važnosti, jer omogućava kriminalcu da uživa u ovoj dobiti, a da ne ugrozi njihov izvor.
Verzija 1.0 Objavljeno: 29.12.2021. 14:24
Preuzmipdf2 MB
Predlog strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. s Predlogom akcionog plana za period jul 2021-decembar 2022. godine
Vlada Crne Gore Predlog strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. s Predlogom akcionog plana za period jul 2021-decembar 2022. godine
Javne nabavke su važna komponenta ekonomskog sistema zemlje koja direktno doprinosi ostvarenju principa tržišne privrede i utiče na stanje i održivost nacionalne ekonomije. Takođe, jedan su od instrumenata koji može značajno da doprinese ostvarivanju programa pametnog i održivog ekonomskog rasta kroz obezbjeđivanje efikasnog korišćenja javnih sredstava, podsticanje konkurencije i inovacija u poslovanju.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.12.2021. 10:52
Preuzmipdf2 MB
Strategija digitalne transformacije sa AP
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Strategija digitalne transformacije sa AP
Verzija 1.0 Objavljeno: 27.12.2021. 07:12
Preuzmipdf2 MB
Predlog strategije digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026 sa Predlogom akcionog plana za 2022. i 2023. godinu
Vlada Crne Gore Predlog strategije digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026 sa Predlogom akcionog plana za 2022. i 2023. godinu
Strategija digitalne transformacije Crne Gore ključna je komponenta ispunjenja digitalnih ambicija, kao i sredstvo uz pomoć kojeg ćemo unaprijediti javne usluge i korisničko iskustvo, osnažiti digitalne vještine cjelokupnog društva, smanjiti digitalni jaz, ali i omogućiti digitalnu transformaciju i efikasno upravljati njome u cijeloj zemlji.
Verzija 1.0 Objavljeno: 23.12.2021. 19:08
Preuzmipdf2 MB
FINAL AP Strategy for Reform of Judiciary 2021-2022
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava FINAL AP Strategy for Reform of Judiciary 2021-2022
Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. (za period 2021-2022.)
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.12.2021. 11:00
Preuzmipdf929 KB
Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. (za period 2021-2022.)
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. (za period 2021-2022.)
Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. (za period 2021-2022.)
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.12.2021. 10:59
Preuzmipdf1006 KB
1 2 3 4 5 6 7