Sve vijesti

Podnošenje zahtjeva

Podnošenje zahtjeva Komisiji za procjenu tržišne vrijednosti imovine

Komisijia za davanje predloga mišljenja u vezi sa primjenom člana 419 i 420 Zakona o svojinsko - pravnim odnosima će razmatrati i odlučivati o zahtjevima uz koje je dostavljena:

- originalna ili ovjerena kopija dokumentacije koja se odnosi na svojinsku i upravljačku transformaciju,

- Izvještaj o procjeni vrijednosti preduzeća i

- Konačno stručno mišljenje na obračun dioničkog kapitala.

SPI fotografija

Podnošenje zahtjeva za slobodan pristup informacijama

Zahtjev za slobodan pristup informacijama može se pokrenuti usmenim ili pismenim zahtjevom: 

- neposredno - u pisarnici (Karađorđeva b.b. Podgorica), rad sa strankama: radnim danom u periodu od 9.00 do 11.00 i od 11.30 do 13.00 sati

- putem pošte - na adresu Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, ul. Karađorđeva b.b. Podgorica, 

- elektronskim putem na e-mail: nina.vujovic@gsv.gov.me.