Potrošači

Kutak za potrošače

Svaka nepravilnost koja narušava prava potrošača treba da se prijavi nadležnim organima.