Način sortiranja:
Ministarstvo javne uprave Obavještenje u vezi dopune Liste nezavisnih procjenjivača u 2024. godini

Na osnovu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) i člana 9 Uredbe o finansiranju projekata i programa NVO

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni konkurs za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije za 2024. godinu

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2024. godinu

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javno obavještenje za nevladine organizacije

Ministarstvo javne uprave, na osnovu člana 87. Zakona o upravnom postupku (,,Sl. list RCG» br. 60/03 i ,,S.list CG'', br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ),

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Lista nezavisnih procjenjivača za 2024. godinu

Na osnovu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) i člana 9 Uredbe o finansiranju projekata i programa NVO

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Lista predstavnika/ca nevladinih organizacija-Radno tijelo Predlog zakona o izm. i dop. Zakona o lokalnoj samoupravi

U skladu sa odredbom člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javno obavještenje za nevladine organizacije

Ministarstvo javne uprave, na osnovu člana 87. Zakona o upravnom postupku (,,Sl. list RCG» br. 60/03 i ,,S.list CG'', br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ), doni

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Lista predstavnika NVO za člana Savjeta za reformu javne uprave

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

Na osnovu člana 12 i 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce NVO za člana Savjeta za reformu javne uprave

U skladu sa odredbom člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7