Način sortiranja:
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za eksperta za potrebe praćenja razvijenosti nevladinog sektora i pripremu godišnjih izvještaja o razvijenosti

Ministarstvo javne uprave uz podršku EU projekta Tehnička podrška za saradnju između organa državne uprave i nevladinih organizacija u Crnoj Gori, objavljuje

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za eksperta za potrebe izrade Analize razvijenosti nevladinog sektora po regionima sa analizom regionalnih potreba i prilika

Ministarstvo javne uprave uz podršku EU projekta Tehnička podrška za saradnju između organa državne uprave i nevladinih organizacija u Crnoj Gori objavljuje

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Spisak NVO koje nisu dostavile potpune predloge za predstavnika Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO na šesti javni poziv

SPISAK NVO KOJE NISU DOSTAVILE POTPUNE PREDLOGE ZA PREDSTAVNIKA SAVJET ZA SARADNJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I NVO NA ŠESTI JAVNI POZIV

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Lista predstavnika NVO za članove Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Uprava za ljudske resurse objavila je javni poziv za predavače/ice

Uprava za ljudske resurse objavila je javni poziv za predavače/ice, za realizaciju programa obuke

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Obavještenje u vezi drugog javnog poziva za Listu nezavisnih procjenjivača u 2023. godini

Ministarstvo javne uprave je 11. januara 2023. godine objavio drugi Javni poziv, br. 01-056/234-43 za Listu nezavisnih procjenjivača za 2023. godinu

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni konkurs za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose otvorenosti javne uprave u 2023. godini pod nazivom “Javna uprava dostupna svima ”

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o informacionoj bezbjednosti

Na osnovu člana 14 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni konkurs za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije za 2023. godinu

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list CG, broj 39/11 i 37/17) i člana 5 Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javno obavještenje za NVO

Ministarstvo javne uprave, na osnovu člana 87. Zakona o upravnom postupku (,,Sl. list RCG» br. 60/03 i ,,S.list CG'', br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 )

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7