Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo javne uprave Izmijenjena Lista nezavisnih procjenjivača za 2022. godinu

Ministarstvo javne uprave, saglasno članu 32đ Zakona o nevladinim organizacijama i članu 9 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni konkurs za dodjelu sredstava za kreiranje informativnih i edukativnih sadržaja u dnevnim, nedjeljnim, lokalnim štampanim medijima i internetskim publikacijama

Zaključkom Vlade Crne Gore broj 04-2480 od 22. aprila 2022. godine, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija raspisuje javni konkurs

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni konkurs za dodjelu sredstava za kreiranje informativnih i edukativnih sadržaja u lokalnim emiterima s ciljem oporavka medija od štetnih ekonomskih posljedica izazvanih covid-19

Na osnovu zaključka Vlade Crne Gore broj 04-2479 od 22.04.2022. godine, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija raspisuje javni konkurs

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javno obavještenje

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, na osnovu člana 87. Zakona o upravnom postupku (,,Sl. list RCG» br. 60/03 i ,,S.list CG'', br. 56/14,

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu na Javni konkurs “ICT za sve – digitalizuj se”

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore”, br. 39/11 i 37/17), Komisija Ministarstva j

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu na Javni konkurs “Zajedno kroz reformu javne uprave"

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore”, br. 39/11 i 37/17), Komisija Ministarstva

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javna rasprava o dokumentu „Identifikovani problemi i moguća rješenja budžetskog finansiranja projekata i programa NVO“

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javna rasprava o Nacrtu strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026 i akcionog plana 2022-2023

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za prijavu kandidata za članstvo u Odboru povjerenika Opštine Budva

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANSTVO U ODBORU POVJERENIKA OPŠTINE BUDVAMinistarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija raspisuje javni poziv za

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7