Radna posjeta Mojkovcu, Crna Gora na pravom putu - rudnik Brskovo - Tara Resources

Velike vijesti za Mojkovac i sjever Crne Gore

Rudnik "Brskovo - Tara Resources" zaposliće oko 550 lokalnog stanovništva i biće jedan od najvećih rudnika cinka u Evropi. Investicija vrijedna 150 miliona eura, direktno će uzrokovati povećanje crnogorskog izvoza za 20%.

Radi se na unapređenju planskog dokumenta, posebno u dijelu ekoloških kriterijuma.