Dječja zaštita

Briga o djeci

Crna Gora ulaže u djecu kao najvrjedniji ljudski kapital, podstiče ih da aktivno učestvuju u društvenom životu i razvijaju svoje potencijale.
Detaljnije