Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Održana obuka za buduće arbitre i miritelje u radnim sporovima

Objavljeno: 11.07.2014. 22:45 Autor: mrss

U organizaciji Agencije za mirno rješavanje radnih sporova i Međunarodne organizacija rada (MOR) organizovana je obuka za 39 budućih arbitra i miritelja za mirno rješavanje radnih sporova, shodno Zakonu o mirnom rješavanju radnih sporova.

Polaznike obuke su eksperti Međunaordne organizacije rada, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske i Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Srbije upznali sa: principima MOR-a o mirnom rješavanje radnih sporova, mirenju i posredovanju, regionalnim iskustvima u vezi sa pripremom za mirenje i u vezi sa mirenjem u kolektivnim radnim sporova.

 

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?