Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Saopštenje: Fazno isključivanje procesa i proizvoda sa živom

Objavljeno: 09.11.2016. 23:01 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORiT) održan uvodni sastanak za projekat „Minamata inicijalna procjena za Crnu Goru” (Konvencija o živi) tokom kog su predstavnici MORiT-a i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) prezentovali koncept projekta i njegove ciljeve, kao i predstojeće faze i aktivnosti u okviru njegove realizacije.

Prema riječima Ivane Vojinović, generalne direktorice Direktorata za životnu sredinu, cilj projekta je da se izvrši inicijalna procjena o količini žive sa ciljem stvaranjem preduslova za ratifikaciju „Minamata konvencije o živi“. Takođe, projektom će se uspostaviti temelji za implementaciju ove konvencije.

Ona je podsjetila da je Crna Gora Minamata konvenciju o živi potpisala 24. septembra 2014. godine, te da će ona postati obavezujuća nakon ratifikacije. Ratifikacija je, kako je navela, u skladu sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, planirana za 2018. godinu.

„Konvencijom o živi nastoji se smanjiti snabdijevanje i trgovina živom, i fazno isključivanje ili fazno smanjivanje određenih proizvoda i procesa gdje se koristi živa, kao i kontrola emisija žive i njenog ispuštanja“, kazala je Vojinović.

Ona je ukazala na to da je Zakonom o životnoj sredini, između ostalog, zabranjen izvoz metalne žive, cinabarita, živinog (I) hlorida, živinog (II) oksida i smješa metalne žive sa drugim supstancama, uključujući legure žive, sa koncentracijom žive od najmanje 95 % masenog udjela. Takođe, u skladu sa Zakonom o hemikalijama donešena su podzakonska akta kojima su propisana ograničenja i zabrane koje se odnose na živu i živina jedinjenja (npr. zabranjeno je stavljanje u promet za opštu upotrebu u toplomjerima; drugim uređajima za mjerenje (manometri, sfigmomanometri - aparati za mjerenje pritiska, barometri, termometri i dr )), kao i pravila koja se odnose na uvoz žive.

Jelena Janjušević, menadžerka Centra za održivi razvoj, navela je da je samim činom potpisivanja konvencije Crna Gora dala veliki značaj pitanju rješavanja negativnog uticaja žive na zdravlje ljudi. Kako je kazala, upravo ovaj projekat pomoći će državi da definiše izradu inventara žive, kao i da utvrdi zakonski i institucionalni okvir, te da predloži povećanje ili izgradnju kapaciteta za realizaciju tih aktivnosti i identifikuje korake koje treba preduzeti da bi se ovo pitanje riješilo.

Projekat „Pripreme za ratifikovanje i implementaciju Minamata Konvencije o živi-inicijalna procjena za Crnu Goru” finansira se sredstvima Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) u saradnji sa UNDP-em kao implementacionom agencijom i za isti su odobrena sredstva u iznosu od od 200 000 američkih dolara.

Video materijal možete naći na http://www.infobiro.tv.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?