Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Poziv stručnoj i laičkoj javnosti za učešće u raspravi o tekstovima nacrta zakona

Objavljeno: 20.04.2017. 14:17 Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

P O Z I V

s t r u č n o j  i  l a i č k o j  j a v n o s t i
za učešće u raspravi o tekstovima nacrta zakona

 

Programom rada za 2017. godinu - drugi kvartal Vlada Crne Gore utvrdila je obavezu razmatranja i utvrđivanja prijedloga zakona o izmjenama i dopunama:
- Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju;
- Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
- Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
- Zakona o gimnaziji;
- Zakona o stručnom obrazovanju,
- Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama;
- Zakona o obrazovanju odraslih;
- Zakona o visokom obrazovanju.

Saglasno navedenom, Ministarstvo prosvjete je, u skladu sa propisanom procedurom, pripremilo nacrte zakona o izmjenama i dopunama ovih zakona, koje objavljujemo na svojoj internet stranici i portalu e-uprave.

Imajući u vidu značaj pitanja koja se uređuju ovim propisima, pozivamo Vas da davanjem prijedloga, sugestija i komentara uzmete učešće u koncipiranju tekstova zakona, kako bi smo došli do najboljih zakonskih rješenja i ukupnog unapređivanja reforme obrazovanja.

U tom cilju, potrebno je da rukovodioci obrazovnih ustanova upoznaju zaposlene, stručne i druge organe sa sadžinom ovog poziva i tekstovima nacrta nakona, kako bi se sa njima upoznala najšira stručna javnost.

Molimo da prijedloge, sugestije i komentare dostavite Ministarstvu prosvjete, na E-mail adresu: mps@mps.gov.me, ili putem pоšte, do 10. maja 2017. godine.

Tekstove nacrta zakona možete preuzeti ovdje:

Zakon o izmjenama i dopunama Opsteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.docx

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predskolskom vaspitanju i obrazovanju.docx

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.docx

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji.doc

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju.docx

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju djece s posebnim ob. potrebama.doc

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih.docx

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.docx

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?