Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ministar Radunović: Mjerama fiskalne strategije do smanjenja javnog duga, budžetskog suficita i pravednije raspodjele socijalnih fondova

Objavljeno: 06.06.2017. 00:56 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Cilj mjera fiskalne strategije je da javni dug od 2019. godini uđe u blagi pad i značajno se smanji u 2020. godini na 67 odsto, kao i smanjenje deficita, sa očekivanim suficitom od 4,5 odsto BDP-a u 2020. godini, izjavio je Ministar finansija Darko Radunović danas nakon sastanka sa predstavnicima Privredne komore, kojima je prezentirao mjere Fisakalne strategije u periodu od 2017. do 2020. godine.

Pojašnjavajući da se radi mjerama koje se nalaze i na prihodnoj i na rashodnoj strani, Ministar je naglasio da je njihov ukupan efekat u neto iznosu od 117 miliona eura, što bi trebalo da rezultira uštedom od 2,1 odsto BDP-a: „Na prihodnoj strani mi ćemo imati uvećanje u iznosu od 132, 9 miliona eura. Na rashodnoj strani očekujemo uštedu od 41, 5 miliona eura, međutim, zbog obaveza koje imamo za sljedeće tri godine, koje su u iznosu od 57, 4 neto efekat će biti 117 miliona“.

Ministar je saopštio da planirane mjere uključuju povećanje akcize na cigarete, alkohol, ugalj i gaziranu vodu koja se zaslađuje, te povećanje više, opšte, stope PDV -a, sa 19 na 21 odsto od 01. 01. 2018. godine, naglašavajući da niža stopa PDV-a ostaje nepromijenjena.

„Niža stopa PDV-a neće biti mijenjana i ona ostaje u istom nivou i to je urađeno sa namjerom da sačuvamo standard najugroženijih stanovnika Crne Gore, a takođe i zbog značaja turizma kao nosioca privrednog razvoja“, rekao je ministar Radunović.

Kako je ministar naveo, biće zamrznuto i zapošljavanje u javnom sektoru tako što će po prirodnom odlasku sa posla tri zapošljena biti zamijenjena samo sa jednim. Mjerama je predviđeno i da lična primanja zapošljenih u javnom sektoru koji rade u grupi poslova A, B i C budu smanjena za 6 procentnih poena, što zajedno sa smanjenjima od Nove godine čini ukupno 15 procenata.

Radunović je posebno značajnim ocijenio i mjere koje se odnose na socijalnu politiku: „Redizajnirana je socijalna politika, tako da ćemo povećati socijalna davanja u slučajevima materijalnog obezbjeđenja porodice i u slučajevima dječjeg dodatka za 20 procenata. Kroz primjenu Zakona o implementaciji presuda Ustavnog suda stvoriće se pretpostavke o smanjenju davanja u sektoru socijalnih davanja i na sjutrašnjoj Komisiji razmatraćemo set tih mjera i Ministarstvo za rad i socijalno staranje napraviće predlog davanja koja idu prema majkama sa troje i više djece“.

„Cilj ovih promjena jeste da se javni dug, kad dostigne maksimum od 74, 6 odsto u 2019. godini uđe u blagi pad i zatim značajno smanji u 2020. godini na 67 odsto. A kada je u pitanju deficit budžeta očekujemo da će se ranije desiti smanjenje deficita, a već u 2020. godini da ćemo imati suficit od 4,5 odsto BDP-a. Sve ovo se radi sa ciljem da inopovjerioci steknu kredibilitet i rada Vlade Crne Gore i opšte Crne Gore, a samim tim, mislim da ćemo biti u prilici da promijenimo kreditni rejting, a na kraju dostupnost inofinansijskih tržišta trebalo bi da bude veća i u obimu i sa sniženjem kamata, pa i da kažem u boljoj ročnosti“, zaključio je ministar finansija.

 
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Fotografije: Ministar Radunović u Privrednoj komori na sastanku povodom fiskalne strategije (33.9 MB) 

Video: Ministar Radunović u Privrednoj komori na sastanku povodom fiskalne strategije - kadrovi

Video: Izjava ministra finansija Darka Radunovića nakon sastanka povodom fiskalne strategije

Video: Izjava rukovodioca Sektora za pravne i opšte poslove Aleksandra Mitrovića nakon sastanka povodom fiskalne strategije

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?