Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Na Žabljaku potpisani ugovori o bespovratnoj podršci prerađivačkom sektoru kroz IPARD like 2.2 poziv

Objavljeno: 30.08.2017. 22:33 Autor: MPRR
MPRRMPRR
Vlasnici prerađivačkih pogona iz sektora poljoprivrede, njih 31, danas su na Žabljaku potpisali ugovore o bespovratnoj podršci investicijama kroz IPARD like 2.2 javni poziv. Realizacijom podržanih projekata u sektor prerade hrane biće investirano ukupno 4,8 miliona eura, za šta je obezbijeđeno 2,2 miliona eura bespovratnih sredstava iz EU fondova i nacionalnog budžeta.

Riječ o jednom o četiri javna poziva kroz projekat IPARD like, a koji je namijenjen isključivo preradi u sektoru poljoprivrede, sa akcentom na unapređenje standarda bezbjednosti hrane. Bespovratna sredstva obezbijeđena su iz fondova EU/IPA, uz nacionalno kofinaniranje. Projekat implementira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Svjetskom bankom.

Prema riječima potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutina Simovića, ove investicije značiće novu vrijednost u sektoru poljoprivrede, rast konkuretnosti i osvajanje novih tržišta, od kojih je turizam najveća šansa, ali i kako bi se pripremili za utakmicu na zahtjevnom EU tržištu.

Upravo je šansa u turizmu, odnosno izvoz na kućnom pragu, ono što je opredijelilo da se, kako je kazao Simović, rezultati ovog poziva promovišu na Žabljaku. "Svjedoci smo ovogodišnjih rekordnih rezultata u turizmu, a Žabljak je jedan od lidera u toj oblasti. Upravo zbog toga smo danas na Žabljaku da promovišemo nove investicije u preradu hrane. Ovo je prilika da se podsjetimo obima turističke sezone u ovom gradu, ukažemo na rast od 63 odsto u odnosu na prošlu godinu i perspektive koje stoje pred turizmom i proizvodnjom hrane. Ovakav trend rasta predstavlja benefite dugoročne vizije razvoja i državne politike u integracijonim procesima. Ne treba biti previše analitičan da bi se zaključilo da je ovakav rast rezultat i završenog procesa, istorijskog iskoraka CG - članstva u NATO. To je napredak do koga je CG došla odgovornim i strateškim planiranjem i radom. To je put koji ćemo nastaviti i do narednog integracijog iskoraka - članstva u EU."

Šansu da unaprijede poslovanje uz bespovratnu podršku kroz IPARD like 2.2 imali su pravna lica, preduzetnici I primarni proizvođači iz sektora vezanog za mlijeko, ribarstvo i akvakulturu. Iz biljnog sektora i gljiva korisnici su mogli biti oni koji se bave preradom voća, povrća, gljiva, aromatičnog ljekovitog bilja, maslinovog ulja i drugih proizvoda od maslina i vina. Podrška je bila namijenjena i fizičkim licima ili privrednim društvima koja se bave uzgojem stoke. Prerađivači su mogli da investiraju minimalno 15.000 eura, a maksimalno 250.000 eura. Bespovratna podrška je 50 odsto prihvatljive investicije.

Ministar Simović se tokom obraćanja potpisnicima ugovora obratio pojedinačno elaborirajući put razvoja svakog proizvođača, dajući sugestije za dalje unapređenje poslovanja, posebno ističući važnost saradnje sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima. „Nadam se da već osjećate benefite podrške koja, kroz ovaj projekat stiže sa dvije adrese – EU i Vlade Crne Gore. “Cilj našeg današnjeg okupljanja nije samo promocija vrijednih projekata, već je to poziv da se iskoriste realne šanse koje su pred nama“, kazao je Simović.

Podsjećajući da su početkom godine u Pljevljima potpisani ugovori za podršku investicijama u primarnu poljopriverdnu proizvodnju, u ukupnom iznosu, takođe, 5 miliona eura, što sa ovim proejektom čini 10 miliona eura investicija u poljoprivredu, sa podrškom od oko 5 miliona eura, samo kroz dva projekta.

„To su mahovi koji moraju da daju rezultate, mislim da ih već osjećamo“, poručio je Simović.
MPRRMPRR
Ključna poruka potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede sa ovog skupa je da svi zajedno treba da nastave „zajedno, partnerski, odgovorno, obuhvatajući što širi broj korisnika, sa posebnim uvažavanjem regionalnih potreba, podstičući primarni sektor i preradu, podižući konkuretnost, otvarajući nova radna mjesta, održivo koristeći resurse, osvajajući najzahtjevnije standarde bezbjednosti hrane i kvaliteta, unapređujući kvalitet života i uslove poslovanja u ruralnim područjima“. Na tome će, kako je kazao, raditi zajedno Vlada, poljoprivredni proizvodđači, EU i drugi međunarodni partneri, kako bi u što većoj mjeri iskoristili značajnu finansijsku podršku koja je iz više izvora obezbijeđena za crnogorsku poljoprivredu.

Govoreći o značajnim finansijskim sredstvima koje su obezbijeđena za podršku sektoru poljoprivrede i razvoju ruralnih područja(IPARD, IFAD, ADMAS, novi MIDAS, Agrobužet, sredstva IRF-a), Simović je kazao da je riječ o oko 250 miliona eura koji će biti usmjereni u poljoprivredu u narednom četvorogodišnjem periodu.

„Ova sredstva otvaraju perspektivu. Iskoristimo šansu – zajedno i odgovorno, na dobro svakog pojedinca i cijele Crne Gore“, poručio je Simović sa Žabljaka.

Potpisnicima ugovora obratio se i predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori Esman Benoa (Esmanne Benoit) koji je izrazio zadovoljstvo zbog promocije još jednog uspješno implementiranog projekta EU i Vlade Crne Gore, koji pokazuje dobru saradnju i opravdanost projekata podrške crnogorskim poljoprivrednicima. On je kazao da je projekat važan sa više aspekata, prije svega unapređenja poslovanja subjekata u dijelu poboljšanja standarda bezbjednosti hrane i povećanja proizvodnje, kao i otvaranja šansi za uključivanje individualnih farmera i razvoj ruralnih područja kroz zapošljavanje radne snage. On je kazao da ovakvi projekti značajno doprinose poboljšanju nivoa bezbjednosti hrane u Crnoj Gori i očuvanje životne sredine, što u krajnjem znači i rast konkuretnosti proizvođača i same države.

U nastavku posjete, Simović je razgovarao sa predstavnicima lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Opštine Veselinom Vukićevićem, zatim predstavnicima Područne jedinice Uprave za šume, a predviđen je i obilazak Agrobiznis centra i farme HM Durmitor.PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?