Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ispit za javne izvršitelje - junski rok - obavještenje

Objavljeno: 19.06.2018. 19:16 Autor: Ministarstvo pravde

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni poziv za polaganje ispita za javne izvrsitelje od 6. juna 2018. godine, da je polaganje pismenog dijela ispita za javne izvršitelje zakazano za četvrtak 28. jun 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, ul. Vuka Karadžića br.3.

Na pismenom dijelu ispita kandidati mogu koristiti zakone i druge propise.

            Nakon što pismeni zadatak bude ocijenjen, dešifrovanje će se izvršiti u prisustvu kandidata, o čemu će se kandidati blagovremeno obavijesiti na internet stranici Ministarstva pravde.

Kandidat koji polože pismeni dio ispita, usmeni dio ispita polagaće u prvoj polovini jula, a o tačnom vremenu i mjestu polaganja tog dijela ispita će biti blagovremeno obaviješteni od strane sekretara Komisije.

           Na ime troškova polaganja ispita za javne izvršitelje potrebno uplatiti iznos od 250€ na račun Ministarstva pravde broj 832-1132-02, o čemu su kandidati dužni priložiti dokaz sekretaru Komisije najkasnije dva dana prije dana određenog za polaganje pismenog dijela ispita.

            Na dan održavanja ispita kandidati su dužni da ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.

 

Sekretar Komisije

Momir Jauković

020 407 504

momir.jaukovic@mpa.gov.me


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?