Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenje sudova od ove vrste predmeta (maj 2016-decembar 2017)

Objavljeno: 04.09.2018. 20:34 Autor: Ministarstvo pravde
Analizu rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenje sudova od ove vrste predmeta (maj 2016-decembar 2017) možete naći ovdje.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?