Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

K O N K U R S ZA IMENOVANJE NOTARA

Objavljeno: 21.01.2019. 19:15 Autor: Lj.J

Na osnovu člana 14 Zakona o notarima (,,Službeni list RCG”, broj 68/05 i ,,Službeni list CG”, br. 49/08, 55/16 i 84/18), Ministarstvo pravde raspisuje

 

 

                                                   

                                                    

                                                       K O N K U R S

                                           ZA IMENOVANJE NOTARA

 

 

 

 : za područje Osnovnog suda u Podgorici, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Podgorici.

 

Prijavu sa prilozima kojima dokazuje da ispunjava uslove za imenovanje za notara u skladu sa članom 12 Zakona o notarima, kandidat podnosi Ministarstvu pravde u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa, na adresu:

 

Ministarstvo pravde, ul. Vuka Karadžića br. 3, 81 000 Podgorica.

 

Tekst konkursa će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva pravde: http://www.pravda.gov.me.

 

Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde:

Nataša Novaković,

tel: 020 407-506

e-mail: natasa.novakovic@mpa.gov.me

 

 

Broj: 01-112-209/19

Podgorica, 14. januara 2019. godine 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?