2. sjednica Vlade Crne Gore - 05.05.2022.

Objavljeno: 05.05.2022. 15:37 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj drugoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, donijela Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave. Uredbom je utvrđena nova organizacija organa državne uprave, sa 18 ministarstava i 24 organa uprave. Naime, dio ministarstava nastavlja da radi pod dosadašnjim nazivom, dok jedan broj ministarstava nastavlja da radi pod izmijenjim nazivom, i u djelokrugu koji je utvrđen ovom Uredbom. Takođe, utvrđeno je da najveći broj organa uprave nastavlja da radi pod dosadašnjim nazivom i u djelokrugu koji je utvrđen ovom Uredbom.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja kojom se rok važenja aktuelnih mjera produžava do 19. maja.

Vlada je usvojila Informaciju o Memorandumu o razumijevanju o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Jermenije i prihvatila tekst Memoranduma. Ovim dokumentom predviđa se intenziviranje dijaloga dvaju resora vanjskih poslova, prevashodno putem mehanizma političkih konsultacija, s ciljem razmatranja svih aspekata bilateralnih odnosa i razmjene mišljenja o modalitetima daljeg razvoja saradnje i međunarodnim pitanjima od obostranog interesa.

Usvojena je Izmjena Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2384/2, od 27. aprila 2022. godine, sa sjednice od 20. aprila 2022. godine. S obzirom na to da je izabrana nova Vlada, izmjenom se ovlašćuje ambasadorka Božidarka Krunić, stalna predstavnica Crne Gore pri Savjetu Evrope, da u ime Vlade potpiše Drugi dodatni protokol uz Konvenciju o računarskom kriminalu o unapređenoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza.

U skladu sa odredbama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Vlada je razriješila dužnosti direktora Agencije Dejana Vukšića. Za v. d. direktora Agencije imenovan je dr Savo Kentera.

Vlada je, u skladu sa odredbama Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore, donijela Rješenje o imenovanju Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Na čelu Vijeća je predsjednik Vlade dr Dritan Abazović, dok je njegov zamjenik potpredsjednik Vlade i ministar odbrane mr Raško Konjević. Sastav Vijeća čine i: ministri pravde Marko Kovač, unutrašnjih poslova Filip Adžić, finansija mr Aleksandar Damjanović, vanjskih poslova mr Ranko Krivokapić, v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost dr Savo Kentera, te predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Milan Knežević i Mevludin Nuhodžić.

Vlada je usvojila mišljenja kojima se prihvataju:

  • Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti koji su Skupštini podnijeli poslanici mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković,
  • Amandman poslanika Ivana Brajovića, dr Damira Šehovića i mr Borisa Mugoše na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama i
  • Amandmani (dva) poslanika Dejana Đurovića, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

Vlada je dala negativna mišljenja na:

  • Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici: Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša, uz obrazloženje da je prethodna Vlada u Skupštinsku proceduru uputila Predlog zakona u identičnom tekstu,
  • Amandmane (dva) poslanika Miloša Konatara na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama i
  • Amandmane (tri) poslanice dr Draginje Vuksanović Stanković na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.
2. sjednica Vlade Crne Gore (05.05.2022.)


2. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Materijal Zaključci
2.Predlog odluke o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal Zaključci
3.Informacija o memorandumu o razumijevanju o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Jermenije s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
4.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2384/2, od 27. aprila 2022. godine, sa sjednice od 20. aprila 2022. godine Materijal Zaključci
5.Usmeni predlog platforme za radnu posjetu potpredsjednice Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarke evropskih poslova dr Jovane Marović Republici Francuskoj, 8. i 9. maja 2022. godine (bez rasprave) Zaključci
6.Pitanja i predlozi
6.1Predlog za razrješenje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Materijal Zaključci
6.2Predlog za imenovanje v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Materijal Zaključci
6.3Predlog za imenovanje Vijeća za nacionalnu bezbjednost Materijal Zaključci
6.4Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti (predlagači poslanici mr Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković) Materijal Zaključci
6.5Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predlagači poslanici Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša) Materijal Zaključci
6.6Predlog mišljenja na amandman poslanika Ivana Brajovića, dr Damira Šehovića i mr Borisa Mugoše na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama Materijal Zaključci
6.7Predlog mišljenja na amandmane (II) poslanika Miloša Konatara na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama Materijal Zaključci
6.8Predlog mišljenja na amandmane (2) poslanika Dejana Đurovića, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama Materijal Zaključci
6.9Predlog mišljenja na amandmane (3) poslanice dr Draginje Vuksanović Stanković na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama Materijal Zaključci
6.10Usmeni predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-1659/2, od 17. marta 2022. godine, sa sjednice od 17. marta 2022. godine Zaključci
6.11Usmena informacija vezano za Regionalni centar za borbu protiv sajber kriminala Zaključci
6.12Prestanci mandata i dužnosti Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?