Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Vlada usvojila Informaciju o zaključivanju Kolektivnog ugovora Radio televizije Crne Gore

Objavljeno: 20.06.2019. 23:48 Autor: Ministarstvo kulture
Vlada Crne Gore na današnjoj je sjednici usvojila Informaciju o zaključivanju Kolektivnog ugovora Radio televizije Crne Gore.

Tu informaciju, predstavnicima medija saopštio je ministar kulture Aleksandar Bogdanović nakon današnje sjednice.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o zaključivanju Kolektivnog ugovora Radio televizije Crne Gore sa prijedlogom kolektivnih ugovora i dala saglasnost na potpisivanje. Finansijski, politički i institucionalno nezavisan javni servis predstavlja jedan od najvažnijih subjekata demokratskog društva, te u tom kontekstu usvajanje Kolektivnog ugovora nedvosmisleno doprinosi da on ostane takav – rekao je on.

Kolektivni ugovor, kako je naglasio ministar Bogdanović, usaglašen je sa zakonskim aktima.

Nakon više od tri godine, predstavnici Javnog preduzeća Radio televizija Crne Gore i reprezentativnih sindikata, pripremili su prijedlog Kolektivnog ugovora usaglašen sa Zakonom o radu i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze iz radnih odnosa zaposlenih, prava i obaveze RTCG prema zaposlenom, a ugovor sadrži tabelarni prikaz radnih mjesta i koeficijente složenosti predviđene za ta radna mjesta, čime se doprinosi boljem položaju zaposlenih i boljem ostvarivanju njihovih prava. Možemo zaključiti da usvajanje novog Kolektivnog ugovora ne ugrožava sistem finansiranja u RTCG ni za ovu ni za narednu godinu, te da postojeći model finansiranja obezbjeđuje održivost čitavog sistema – zaključio je Ministar.

 
MINISTARSTVO KULTURE
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?