Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Za sigurno i kvalitetno napajanje 80 miliona eura

Objavljeno: 24.07.2019. 21:09 Autor: MEK
Ministarstvo ekonomijeMinistarstvo ekonomije

Projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže koji realizuje CEDIS predstavlja jednu od najznačajnijih investicija u distributivni sistem tokom proteklih nekoliko decenija i značajno će podstaknuti pozitivne procese u opštinama na sjeveru, konstatacija je ministarke ekonomije Dragice Sekulić, koja je danas sa predstavnicima CEDIS-a i Izvođača radova obišla dionicu dalekovoda „Dolac“ u Beranama na kojoj je rekonstrukcija u toku. 

Sekulić je istakla da je naročito zadovoljna poštovanjem planirane dinamike izvođenja radova i dodala da vjeruje da će nakon realizacije ovog projekta i ostalih investicionih aktivnosti CEDIS - a planiranih za naredne tri godine, korisnici distributivnog sistema u Crnoj Gori imati značajno kvalitetnije napajanje električnom energijom, naročito na ruralnom području.

- CEDIS, prema trogodišnjem planu investicija, u primarnu i sekundarnu mrežu na području Crne Gore treba da uloži oko 80 miliona eura, od kojih oko 50 miliona u revitalizaciju i rekonstrukciju postojeće mreže i 30 u izgradnju novih distributivnih objekata – kazala je ministarka Sekulić i dodala da je ovaj Projekat sigurno najveća investicija u distributivni sistem od 80-tih godina prošlog vijeka.

Za prvu godinu izvođenja radova u okviru Projekta revitalizacije opredijeljeno je oko 12 miliona i 400 hiljada eura za rekonstrukciju sedam 10kV dalekovoda. Trenutno su u toku radovi na dalekovodima „Grahovo“ u Nikšiću, „Bijela“ u Šavniku, „Gubavač“ u Bijelom Polju i „Dolac“ u Beranama, a se uskoro očekuje i početak radova i na preostalim dalekovodima („Slap Zete“ u Danilovgradu, „Krute“ u Ulcinju i „Tomaševo“ u Bijelom Polju).

- Neophodno je istaći da Projektom revitalizacije CEDIS i Vlada Crne Gore, pokazuju opredjeljenje za strateško bavljenje distrubutivnim sistemom. Naime, sa sanacije posledica, došli smo na nivo strateškog planiranja i izgradnje distributivnih objektata i mreže – kazao je Zoran Đukanović, izvršni direktor CEDIS-a. 

Đukanović je takođe istakao da je zadovoljan što se Projekat realizuje u saradnji sa renomiranim kompanijama iz Crne Gore koji će i u narednom periodu biti oslonac CEDIS-u u ovakvim i sličnim projektima. Takođe, izrazio je zahvalnost i korisnicima na strpljenju usled prekida u napajanju koji su neophodnan segment realizacije Projekta. Kazao je da su korisnici bili i više nego strpljivi zbog čestih prekida u napajanju električnom energijom koji su bili posljedica neadekvatnog kvaliteta mreže u prethodnom periodu. Istakoa je da je uvjeren da će se nakon realizacije ovog i ostalih projekata CEDIS-a, kvalitet napajanja na seoskom području značajno poboljšati. 

Podsjećamo da radove izvodi Konzorcijum kojeg čine crnogorske komapanije “Mezon” d.o.o. Danilovgrad, “Electro Team” d.o.o. Budva i “Ramel” d.o.o. Nikšić, sa kojim je u decembru prethodne godine potpisan okvirni sporazum na period od 24 mjeseca za potrebe Projekta revitalizacije srednjenaponske (SN) i niskonaponske (NN) elektroenergetske mreže.

- Koristim priliku da se zahvalim Vladi Crne Gore i CEDIS-u što su pokretanjem ovakvih i sličnih projekata dali priliku domaćim kompanijama da zaposle značajan broj mladih ljudi i da im, na taj način omoguće usavršavanje u oblastima koje su definitivno postale deficitarne ne samo kod nas nego i u regionu – kazao je Miroslav Milović, predstavnik Konzorcijuma.

- U prethodnom periodu smo imali značajnih problema u napajanju na seoskom području naročito, tako da će ova važna investicija u velikoj mjeri riješiti probleme građana Berana. S obzirom na važnost kvalitetnog napajanja električnom energijom koristim priliku da se zahvalim svim akterima koji učestvuju u ovom, za našu opštinu, izuzetno važnom poduhvatu – naglasio je Dragoslav Šćekić, predsjednik Opštine Berane. 

Podsjećamo, da će u okviru Projekta biti rekonstruisano 910 km mreže i 14.200 stubnih mjesta na srednjenaponskom niovu i oko 510 km mreže sa 14.570 stubnih mjesta na niskom naponu. 

Domaćinstva koja se napajaju sa mreže na kojoj se izvode radovi se detaljno i direktno na terenu informišu o Projektu i benefitima koje mogu očekivati nakon završetka radova i blagovremeno obavještavaju o terminima prekida u napajanju električnom energijom.

MINISTARSTVO EKONOMIJE
BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
CEDIS
SLUŽBA ZA KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?