Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Premijer Marković na kraju Samita V4-ZB u Pragu: Sjajan sastanak, Višegradska grupa podržava politiku proširenja EU i zastupaće taj stav u evropskim institucijama u Briselu

Objavljeno: 12.09.2019. 21:26 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković ocijenio je da je Samit premijera Višegradske četvorke i država Zapadnog Balkana, koji je danas organizovan u Pragu, bio uspješan, da je glavna tema bila politika proširenja Evropske unije te da Češka Republika, Slovačka, Poljska i Mađarska u potpunosti podržavaju politiku proširenja Evropske unije i da će tu politiku zastupati u Evropskoj komisiji.

„Imali smo sjajan sastanak. Dijalog se odvija u okviru inicijative Višegradske četvorke i češkog predsjedavanja u vezi sa dijalogom sa Zapadnim Balkanom koji se tiče prije svega politike proširenja ali i drugih pitanja kao što su energetika, infrastrukturna povezanost, klimatske promjene i migracije. Najvažniji zaključak današnjeg razgovora koji je rezultirao i saglasnošću o zajedničkoj deklaraciji da bi politika proširenja trebalo da bude strateška politika Evropske unije koja mora biti neupitna i kredibilna i da će Višegradska četvorka svim svojim političkim potencijalom nastojati da takav pristup i obezbijedi na nivou Evropske komisije“ – rekao je predsjednik Marković novinarima nakon sastanka.

Premijer je rekao da je Crna Gora ohrabrena izborom nove Evropske komisije kao i predlogom da komesar za proširenje bude iz Mađarske budući da naša zemlja sa Mađarskom ima razvijene bilateralne odnose i zbog toga što nas je Mađarska podržavala u procesu integracije u NATO i podržava nas u procesu integracije u Evropsku uniju.

„Dakle, razgovor je bio veoma sadržajan, veoma konkretan, obuhvatio je i šanse i prilike, ali i izazove. Najvažnije je da vjerujemo da će politika proširenja biti živa i kredibilna, a da mi, prije svega zemlje kandidati, moramo da radimo i ispostavimo rezultat kako bi njihova argumentacija odnosno njihov pristup bio osnažen“ – rekao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković novinarima u Pragu po okončanju Samita V4-ZB.

Višegradska četvorka je na Samitu usvojila Zajedničku izjavu o Zapadnom Balkanu u kojoj su „ponovili svoju nedvosmislenu podršku pridruživanju zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i čvrsto uvjerenje da ponovno ujedinjenje Evrope ne može biti potpuno bez njihovog pridruživanja EU“, „istakli da politika proširenja EU pruža neprocjenjiv alat za postizanje sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta na Zapadnom Balkanu; prema tome, vjerodostojna politika proširenja takođe predstavlja strateško ulaganje u sigurnost, stabilnost i prosperitet EU“ i „naglasili da pristupanje jeste i ostaje proces zasnovan na zaslugama, potpuno zavisan od postignutog ciljanog napretka“.

Višegradska četvorka je u „Zajedničkoj izjavi izrazila i očekivanja, u skladu sa Strategijom Evropske komisije za Zapadni Balkan iz februara 2018. godine, da će tekući pregovori o pridruživanju sa Srbijom i Crnom Gorom biti ubrzani tokom mandata nove Komisije u skladu sa napretkom obje države i da će reformski procesi u Bosni i Hercegovini i Kosovu u narednom periodu ojačati izglede za članstvo u EU u Regionu“ te „istakli odlučnost zemalja Višegradske grupe da nastave da podržavaju široku regionalnu saradnju, dobrosusjedske odnose i pomirenje na Zapadnom Balkanu i putem grantova Međunarodnog Višegradskog fonda (Višegrad + grantovi), programa stipendiranja ili podrškom Fondu za Zapadni Balkan“.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?