Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Rang lista pozitivno ocijenjenih projekata po Konkursu za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2019. godini – tačka 3. Učešće u EUREKA Programu

Objavljeno: 24.10.2019. 18:08 Autor: Ministarstvo nauke

Na osnovu rezultata međunarodne nezavisne ekspertske evaluacije predloga projekata pristiglih na Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2019. godini – tačka 3. Učešće u EUREKA Programu, koji je Ministarstvo nauke objavilo 4. februara 2019. godine, a koja je izvršena na osnovu člana 56 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Službeni list CG”, br. 87/18, 2/19 i 38/19), objavljujemo rang listu pozitivno ocijenjenih inovativnih EUREKA projekata.

Rang lista pozitivno ocijenjenih projekata koji su prihvaćeni za sufinansiranje od Ministarstva nauke:

Naziv i akronim projekta

Podnosilac projektne prijave

Srednja ocjena evaluacije (max. 190)

Razvoj test trakica na bazi elektrohemijskih (bio)senzora za određivanje koncentracije biomarkera bolesti u cilju rane dijagnostike i prevencije (MED-BIO-TEST)

Metalurško-tehnološki fakultet, Univezitet Crne Gore

 

 

166

Sistem za detekciju anomalija u mrežnom saobraćaju na bazi analize NetFlow podataka (TRADE)

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, Univerzitet Donja Gorica

 

157

Dizajniranje i procesiranje legura visokohromnog gvožđa sa ciljem unapređenja performansi koje obezbjeđuju znatno duže vrijeme eksploatacije livenih kugli za mljevenje (CastBalls)

Metalurško-tehnološki fakultet, Univerzitet Crne Gore

 

 

 

154.5

Razvoj unapređenog sistema praćenja adekvatnosti hemodijalize sa predikcijom balansa tjelesne tečnosti kod djece (Life for Kids)

Institut savremenih tehnologija Crne Gore

 

 

137.5

Kontekstualni adaptivni ekspertni sistem za prevenciju rizika transportnih i rudarskih mašina (HAMRISK)

Mašinski fakultet, Univerzitet Crne Gore

 

135.5

 

 

 

 


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?