Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

OBILJEŽAN DAN JU ZAVOD „KOMANSKI MOST“ I ZAVRŠETAK REKONSTRUKCIJE

Objavljeno: 13.11.2019. 14:36 Autor: mrss
JU Zavod “Komanski most” juče je svečano obilježila 43 godine postojanja i uspješnog rada. U proteklom periodu ova ustanova je bila drugi dom za više od 300 korisnika, od kojih su neki stanovnici Zavoda od njegovog osnivanja. To je ujedno bila i prilika da se ozvaniči završetak rekonstrukcije ove javne ustanove, vrijedne 1,3 miliona eura. 

U Zavodu je trenutno smješteno 112 korisnika i jedina je ustanova ove vrste u državi. Zavod je svoj značajni jubilej dočekao sa puno boljim uslovima za rad nakon potpune rekonstrukcije zgrade i nabavke opreme i namještaja u koju je uloženo više od 1,3 miliona eura. 

mrss

Naime, Ministarstvo ekonomije je u saradnji sa KfW bankom realizovalo "Program energetske efikasnosti u javnim zgradama i JU „Komanski most“ obuhvaćena je nizom promjena. 

Ministar rada i socijalog staranja Kemal Purišić kazao je da su implementacijom navedenog programa unaprijeđeni standardi smještaja u ovoj ustanovi, ispunivši određene normative i standarde za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica sa invaliditetom, što je rezultiralo dobijanjem licence za obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite, koju je ovoj ustanovi izdalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
„Politika Vlade i dalje će biti sve efikasnija zaštita lica sa invaliditetom, i u tom smislu u narednom periodu, podsticat ćemo razvoj usluga koje su neophodne ovim licima. U skladu sa navedenim u toku je izrada Plana transformacije ove ustanove sa ciljem smanjenja broja korisnika kroz razvoj usluga stanovanje uz podršku, mala grupna zajednica, pomoć u kući i dr.“, rekao je Purišić.

Ministar je naveo se u cilju adekvatne zaštite svakodnevno sprovode aktivnosti u cilju osnaživanja korisnika. 
„To su radno-okupacione aktivnosti, podrška u ostvarivanju kontakata sa porodicom i drugim licima važnim za korisnika, razvoj vještina i znanja potrebnih za život van smještaja i relaksaciju i rekreaciju“, kazao je Purišić.

mrss

Generalni direkor Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije Marko Radulović rekao je da su radovi u JU Zavod “Komanski most” izvedeni krajem prošle i početkom ove godine. 
„Radovi na primjeni mjera energetske efikasnosti obuhvatili su postavljanje termo i hidroizolacije na krovovima, postavljanje termoizolacije na fasadi, zamjenu fasadne bravarije, uvođenje sistema grijanja i hlađenja, uvođenje centralizovanog sistema za pripremu sanitarne tople vode, sa solarnim kolektorima, zamjenu svjetiljki, rekonstrukciju dijela sanitarnih čvorova, moleraj i zamjenu podnih obloga“, naveo je Radulović.

Direktor Zavoda Vaselj Dušaj kazao je da su ovom rekonstrukcijom unaprijeđeni standardi smještaja korisnika u ustanovi, te da ima korisnika koji su 100 odsto nepokretna lica, 100 odsto slijepa lica, zatim lica sa najtežom intelektualnom retardacijom. 

„Život se odvija ovdje 24 sata dnevno i korisnici zaslužuju bolje uslove boravka u ovoj ustanovi“, zaključio je Dušaj. Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?