Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

KONKURS ZA IMENOVANJE NOTARA

Objavljeno: 27.11.2019. 13:00 Autor: Lj.J.

Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i ,,Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18) i Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara (,,Službeni list RCG'', broj 23/06 i ,,Službeni list CG'' broj 11/12), Ministarstvo pravde raspisuje

 

K O N K U R S

ZA IMENOVANJE NOTARA

- za područje Osnovnog suda u Beranama, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Andrijevici;

- za područje Osnovnog suda u Bijelom Polju, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Mojkovcu;

- za područje Osnovnog suda u Žabljaku, dva notarska mjesta i to jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem  u Žabljaku i jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Šavniku;

- za područje Osnovnog suda u Nikšiću, tri notarska mjesta i to: dva notarska mjesta sa službenim sjedištem u Nikšiću i jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Plužinama;

- za područje Osnovnog suda u Plavu, jedno notarsko mjesto, sa službenim s sjedištem u Plavu;

- za područje Osnovnog suda u Pljevljima, dva notarska mjesta, sa službenim s sjedištem u Pljevljima i

- za područje Osnovnog suda u Cetinju, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Cetinju.

Prijavu sa prilozima kojima se dokazuje da ispunjava uslove za imenovanje notara u skladu sa članom 12 Zakona o notarima, kandidat podnosi Ministarstvu pravde u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa, s tim da se kandidat može prijaviti za više notarskih mjesta, na adresu:

Ministarstvo pravde, ul. Vuka Karadžića br. 3, 81 000 Podgorica.

Tekst konkursa biće objavljen na internet stranici Ministarstva pravde http://www.pravda.gov.me, Službenom listu Crne Gore i u dnevnom listu ,,Pobjeda''.

 

Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde,

Nataša Novaković

tel: 020 407-506

e-mail: natasa.novakovic@mpa.gov.me

 

Broj: 01-112-12905/19

Podgorica, 2.11.2019. godine


Zahtjev za IMENOVANJE NOTARA.docx
Prijavite se elektronskim putem: kliknite ovdje  Lj.J.   Link za elektronsku prijavu preko portala eUprava

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?