Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Vašington: NATO članice ujedinjene u borbi protiv bezbjednosnih prijetnji, potvrđeno strateško savezništvo Crne Gore i SAD

Objavljeno: 03.02.2020. 14:25 Autor: Biro za odnose sa javnošću MO
Generalni direktor Direktorata za politiku i planiranje odbrane, Ivica Ivanović učestvovao je na političko-vojnim konsultacijama NATO članica i partnera Globalne koalicije za pobjedu nad ISIS-om. Sastanak, kojim je predsjedavao američki podskeretar za odbranu Džon Rud, predstavljao je priliku za pregled prošlogodišnjih izuzetnih uspjeha u suzbijanju prijetnje koju ISIS predstavlja po bezbjednost Bliskog istoka i međunarodnu zajednicu, kao i razmatranje modaliteta unaprjeđenja strateškog okvira za dalje aktivnosti NATO-a u ovom pogledu.

Na konsultacijama je zaključeno da NATO, kao najsnažnija politička i bezbjednosna alijansa, ostaje ujedinjen u suočavanju sa prijetnjama međunarodnoj bezbjednosti. U tom kontekstu, Ivanović je u razgovorima sa kolegama, dobio uvjeravanja da NATO izuzetno vrednuje dosadašnje rezultate Crne Gore u ispunjavanju obavHibrideza koje proizilaze iz članstva, te čvrsto stoji uz svoju saveznicu u zaštiti njenih bezbjednosnih interesa i promociji zapadnih demokratskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana.

Na marginama konsultacija, Ivanović se susreo sa zamjenicom pomoćnika sekretara odbrane Lorom Kuper. Kuper je u ime američkog Sekretarijata odbrane ocijenila da se Crna Gora iz dana u dan potvrđuje kao kredibilna saveznica, istakavši da SAD naročito cijene kontinuiranu posvećenost Vlade Crne Gore promociji progresivnih demokratskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana. Tom prilikom, Ivanović je pohvalio saradnju dvije države te zahvalio na sveobuhvatnoj podršci koju SAD pružaju Crnoj Gori u pogledu modernizacije oružanih snaga, ujedno predstavivši i modalitete za dalje unaprjeđenje bilateralne i saradnje u okviru NATO alijanse. 

Po završetku konsultacija, Ivanović razgovarao je i sa podsekretarom odbrane Džonom Rudom. Apostrofirana je odlična saradnja dvije saveznice u okviru NATO alijanse, koja se između ostalog ogleda u učešću u zajedničkim globalnim inicijativama, kao i kroz podudarnu percepciju o potrebi strateškog odgovora na savremene hibridne prijetnje. Rud je pohvalio Crnu Goru kao presudno važan faktor stabilnosti u regionu i iskazao otvorenost za dalje unaprjeđenje dijaloga.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?