Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Odluka žirija - Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Osnovne škole u Tološima, u Podgorici

Objavljeno: 11.02.2020. 19:51 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Žiri je izvršio detaljni pregled 11 (jedanaest) prispjelih radova dostavljenih arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma do 21. januara 2020. godine.

Žiri je sa konkursa isključio rad pod šifrom 190220 koji nije zadovoljio sve uslove za sadržaj konkursnog rada i način tehničko-oblikovne obrade rada propisan Raspisom.

Formirana je konačna rang lista sa preraspodjelom nagrada na sljedeći način:

Prva nagrada – rad pod šifrom VUD020
- nagrada u iznosu od 14.000,00€

Druga nagrada – rad pod šifrom MON912
- nagrada u iznosu od 8.000,00€

Treća nagrada – rad pod šifrom NET111
- nagrada u iznosu od 5.000,00€

Otkup - rad pod šifrom GOK913
- otkup u iznosu od 1.500,00€

Otkup - rad pod šifrom RPT021
- otkup u iznosu od 1.500,00€


Odluka Žirija
Završni izvještaj Žirija
Izvještaj o otvaranju koverti sa naznakom Podaci o Autoru_ki
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?