Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Jačanje kapaciteta unutrašnje revizije

Objavljeno: 18.02.2020. 20:54 Autor: Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija

U prostorijama Uprave za kadrove organizovana je ceremonija otvaranja Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru. Program utvrđuje Ministarstvo finansija, a sprovodi ga Uprava za kadrove. Program obuhvata teorijsku i praktičnu obuku iz oblasti unutrašnje revizije. Na današnjem otvaranju govorile su: generalna direktorica Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija, Ana Krsmanović, direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković i pomoćnica direktorice, Jadranka Đurković.

Program je rezultat dugogodišnje saradnje Ministarstva finansija, Uprave za kadrove i CEF-a i lokalizacije programa obuke po međunarodnom CIPFA programu. Do sada su bila organizovana četiri kruga obuke i sertifikacije po CIPFA programu obuke za ukupno 126 zaposlenih u javnom sektoru Crne Gore. 84 unutrašnjih revizora je steklo međunarodni CIPFA sertifikat. 

Samo adekvatno obučeni, kompetentni i nezavisni unutrašnji revizori sa ličnim i profesionalnim integritetom mogu ispuniti zadatke koji predstoje funkciji unutrašnje revizije i doprinijeti ostvarenju njenih ciljeva.

Za relativno kratak period od 12 godina je obezbijeđena 100% pokrivenost sredstava budžeta funkcijom unutrašnje revizije, dok se kvalitet rada revizora približava najboljim međunarodnim standardima, što je i pokazao Izvještaj o javnoj potrošnji i finansijskoj odgovornosti Svjetske banke, koji je ocijenio rad unutrašnje revizije sa B+, pri čemu se ocjene kreću od D do A. 

Sredstva za realizaciju programa obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?