Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

JAVNI KONKURS za sufinansiranje aktivnosti iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva koji su u funkciji javnog interesa i zaštite socio-ekonomskih interesa nezaposlenih umjetnika i stručnjaka u kulturi, preduzetnika u kulturi, samostalnih umjetnika ka

Objavljeno: 24.03.2020. 16:44 Autor: Ministarstvo kulture
Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore od 20.03.2020. godine, a u cilju prevazilaženja negativnih posljedica koje na nezaposlene kulturne djelatnike ostavlja epidemija koronavirusa, zbog otkazivanja mnogobrojnih programa i obustave djelatnosti u institucijama kulture,Ministarstvo kulture shodno članu 70 Zakona o kulturi objavljuje


JAVNI KONKURS


za sufinansiranje aktivnosti iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva koji su u funkciji javnog interesa i zaštite socio-ekonomskih interesa nezaposlenih umjetnika i stručnjaka u kulturi, preduzetnika u kulturi, samostalnih umjetnika kao i bioskopskih prikazivača/privrednih subjekata čija djelatnost je privremeno obustavljena

U cilju prevazilaženja negativnih socio-ekonomskih posljedica u sektoru kulture usljed epidemije koronavirusa, Ministarstvo kulture obezbijediće podršku za realizaciju aktivnosti iz sljedećih oblasti:

1) pozorišna djelatnost
- Ciljna grupa: glumci, reditelji, dramski pisci, producenti, scenografi, kostimografi, dramaturzi, koreografi, kompozitori, saradnici na scenskom pokretu i scenskom govoru i drugi autorski poslovi u pozorišnoj djelatnosti.
- Poželjne aktivnosti: manje forme izvodjačkih projekata (kojisukreiranikaoindividualni ili grupni), edukativni online programi, naučno-istraživački programi, interaktivne online radionice, projekti za razvoj publike, kao i izrada skica, maketa ili finalnih proizvoda u oblastima scenografije i kostimografije za projekte, i drugi projekti iz pozorišne djelatnosti koji stimulišu individualni rad od kuće, kao i grupni online rad.

2) likovna i primijenjena umjetnost i dizajn
- Ciljna grupa: akademski umjetnici svih profila, istoričari umjetnosti, i drugi istaknuti kulturni djelatnici u likovnoj i primjenjenoj umjetnosti i dizajnu.
- Poželjne aktivnosti: individualna ili online grupna prezentacija likovnog stvaralaštva, edukativni programi i radionice, naučno-istraživački programi, promotivne aktivnosti, ovladavanje i upotreba tzv. digitalnih vještina u kreiranju i predstavljanju umjetničkih sadržaja i drugi projekti iz likovne i primijenjene umjetnosti i dizajna koji stimulišu individualni rad od kuće, kao i grupni online rad.

3) muzička umjetnost
- Ciljna grupa: akademski muzičari izvođači, kompozitori, muzikolozi,i drugi istaknuti kulturni djelatnici u muzičkoj djelatnosti.
- Poželjne aktivnosti: manje forme izvođačkih projekata (individualni ili online grupni), komponovanje, edukativni programi, naučno-istraživački programi i drugi projekti iz muzičke djelatnosti koji stimulišu individualni rad od kuće, kao i grupni online rad.

4) književnost
- Ciljna grupa: književnici, književni teoretičari, književni prevodioci i drugi istaknuti kulturni djelatnici u književnosti.
- Poželjne aktivnosti: predstavljanje knjiga i autora putem čitanja književnih djela/odlomaka, izrada audio knjiga, edukativni programi, prevodi savremene crnogorske književnosti, programi individualnog razvoja u svrhu podizanja profesionalnih standarda u književnosti….

5) kinematografija
- Ciljna grupa: Fizička lica koja imaju završen fakultet umjetnosti ili stručnjaci u praksi u oblasti kinematografije i privredna društva čija je osnovna djelatnost prikazivanje filmova
- Poželjne aktivnosti: ovladavanje i upotreba tzv. digitalnih vještina u kreiranju i predstavljanju umjetničkih sadržaja, programi individualnog razvoja u svrhu podizanja profesionalnih standarda u filmskom stvaralaštvu, izrada skica, otisaka ili finalnih proizvoda u oblasti scenografije i kostimografije, komponovanje filmske muzike za konkretan filmski projekat, kratki audiovizuelni sadržaji, edukativni program,programi i projekti animacije građana za povratak u bioskope nakon pandemijei drugi projekti iz kinematografije koji stimulišu individualni rad od kuće, kao i grupni online rad.

Projekti koji se kandiduju treba da budurealizovani u kućnom ambijentu, a svojom produkcijom prilagođeni uspostavljanju konekcija sa publikom putem online platformi i društvenih mreža, ili radio i TV stanica, kao i u drugim dostupnim formatima, a namijenjeni svim starosnim grupama, kao i djeci i mladima sa posebnim potrebama. Takođe, mogu se predložiti i projekti za individualni razvoj, razvoj publike i dr.

Projekti treba da budu realizovani u roku ne dužem od 90 dana za podnosioce prijava koji su fizička lica, odnosno ne duže od 12 mjeseci za podnosioce prijava koji su preduzetnici i privredna društva.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema kriterijumima propisanim članom 73 Zakona o kulturi: 
- umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske kulture,
- reference realizatora,
- doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva, 
- međunarodna afirmacija crnogorske kulture, 
- doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine, 
- afirmacija perspektivnih talenata, 
- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- realnost budžeta projekta.

Pravo učešća na konkurs imaju:
1. Fizička lica (akademski umjetnici i stručnjaci u kulturi)koja nemaju zasnovan radni odnos. 
2. Samostalni umjetnici evidentirani u Ministarstvu kulture.
3. Preduzetnici registrovani za obavljanje kulturnih djelatnosti u oblastima stvaralaštva, kreativnih industrija, filmske produkcije i sl. koji zbog nemogućnosti ostvarivanja prometa usluga, ne mogu ostvariti rentabilno poslovanje i održivost svih relevantnih procesa. 
4. Privredna društva, čija je osnovna djelatnost - Prikazivanje filmova (Komercijalni bioskopi), koji usljed zabrane javnih i drugih okupljanja imaju prepreku u svom redovnom poslovanju. 

Maksimalan traženi budžet na ime sufinansiranja od strane Ministarstva kulture za fizička lica je 3.000 eura, a za preduzetnike i privredna društva je 20.000 eura.

Ukoliko je podnosilac prijave grupa fizičkih lica, maksimalan traženi budžet na ime sufinansiranja od strane Ministarstva kulture je 3.000 eura po članu grupe koji ispunjava uslove za pravo učešća na konkurs.

Ministarstvo kulutre zadržava pravo da odobri i manji iznos sufinansiranja od traženog iznosa od strane podnosioca prijave, uz prethodno dobijenu saglasnost podnosioca prijave.

Podnosilac prijave može konkurisati samo s jednim projektom.

Pored popunjene prijave na konkurs, dostavljaju se i:

- kopija lične karte ponosioca prijave za fizička lica i izjava o nezaposlenosti u formi propisanoj od Ministarstva kulture (tačnost Izjave će biti provjerena od strane Ministarstva kulture kod nadležnih državnih organa (Poreska uprava i Zavod za zapošljavanje Crne Gore);
- rješenje o registraciji iz CRPS za preduzetnike i privredna društva;
- biografija podnosioca prijave, odnosno referencepreduzetnika iprivrednog društva.

Za samostalne umjetnike potvrdu o statusu obezbjeđuje Ministarstvo kulture. 

Rok za podnošenje prijava je 24.04.2020. godine do 10 časova po lokalnom vremenu.

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem na e-mail:konkurs@mku.gov.me

Ministarstvo kulture zadržava pravo promjene sadržaja i uslova konkursa. 

Vrednovanje pristiglih prijava Ministarstvo kulture će raditi u kontinuitetu i tokom trajanja Konkursa.


MINISTARSTVO KULTURE


Formu prijave na konkurs možete preuzeti ovdje;

Izjavu o nezaposlenosti možete preuzeti ovdje.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?