Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Poslednje predavanje u okviru projekta "Multidisciplinarna dijagnostika - molekularna medicina" podržanog od strane Ministarstva nauke

Objavljeno: 08.05.2020. 03:16 Autor: Ministarstvo nauke

Prof dr Zorica Bulat, gostujući predavač sa Katedre za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović" Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, održaće online predavanje Zloupotreba novih psihoaktivnih supstanci – toksikološki izazovi u četvrtak 14. maja 2020. u amfiteatru Dekanata Medicinskog Fakulteta u Podgorici, sa početkom od 11h.

Ovo predavanje, osmo po redu, je ujedno i poslednje u okviru projekta "Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina” čiji je rukovodilac prof Aneta Bošković a podržalo ga je Ministarstvo nauke Crne Gore kroz program Gostujući predavači u okivru Konkursa NIID za 2019. godinu.

Profesorka Bulat učestvuje u nastavi na integrisanim, specijalističkim i doktorskim akademskim studijama i rukovodilac je specijalizacije iz Toksikološke hemije na istom fakultetu. Posebno interesovanje u naučnoistraživačkom radu profesorka Bulat iskazuje za toksičnost metala i perzistentnih organskih zagađivača, naročito u oblasti toksikološke procjene rizika od zagađivača životne sredine, kao i za toksičnost ljekova i psihoaktivnih supstanci.

Podsjećamo, Ministarstvo nauke Crne Gore kroz program Gostujući predavači angažuje istaknute naučnike, profesore univerziteta ili preduzetnike iz svijeta radi realizacije intenzivnih kurseva za studente i/ili naučno i akademsko osoblje na univerzitetima u našoj zemlji, u oblastima koje smo izdvojili kao piroritetne Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore. Namjera Ministarstva je da ovim putem otvori vrata za uspostavljanje novih studijskih programa ili predmeta na univerzitetima i strateško partnerstvo sa institucijama iz kojih predavači dolaze gdje prednost ima saradnja sa crnogorskom naučnom dijasporom.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?